Denkvoorkeur

Welcome to your denkstijl

Ik merk het als mensen hun kleding niet matchen (kleuren, stof en stijl).
Ik hoor woorden in mijn hoofd, terwijl ik naar iemand luister of wanneer ik TV kijk.
Ik reageer op muziek door ritmisch mee te bewegen.
Ik hou van verhalen vertellen.
Mijn interesse gaat uit naar wetenschap, wiskunde en computers.
Ik hou van puzzles, vooral de grote.
Ik schrijf graag gedichten, verhalen en/of artikelen.
Ik leid graag vergaderingen/discussies.
Ik heb een goed gevoel voor tijd. Ik ben bijvoorbeeld altijd op tijd en kan mijn tijd goed indelen.
Ik weet altijd makkelijk de weg te vinden.
Ik maak en begrijp makkelijk grafische informatie.
Ik luister en reageer vaak op verschillende soorten geluiden, zoals de menselijke stem, omgevingsgeluiden, geluiden in de natuur en muziek.
Ik vind het leuk om alles te beredeneren.
Ik onthoud makkelijk grote hoeveelheden informatie (voor korte tijd)  door alleen maar te lezen.
Ik betrap me er vaak op dat ik visualiseer, vooral als ik luister en probeer tge begrijpen.
Ik ben liever alleen dan in een groep.
Ik hou van lego en origami.
Ik kan makkelijk en gedetailleerd uitleggen hoe ik voel.
Ik gebruik graag verhalen om iets uit te leggen.
Ik ben goed in sport.
Getallen en wiskundige formules spreken me aan.
Ik zit zo uren in gedachten en zaken te overdenken.
Ik reageer op muziek door bijvoorbeeld mee te neuriën.
Muziek en zingen maakt wat in me los.
Ik vind het lezen van wegenkaarten eenvoudig.
Ik plan graag.
Als ik iets moet leren of weten, wil ik het graag kunnen vasthouden of aanraken. Ik wil er niet alleen naar kijken.
Voordat ik praat, lees of schrijf, hoor ik woorden in mijn hoofd.
Ik hou van debatteren en discussies.
Ik lees makkelijk iemands lichaamstaal.
Ik zou graag een boek of toneelstuk willen schrijven.
Your new question!
Het kost me geen moeite de toon in iemands spreken op te pikken (bijvoorbeeld sarcasme, boosheid, irritatie, bezorgdheid).
Ik hou van strategie spelletjes.
Ik houd van fysieke spelletjes.
Als ik naar sport kijk (turnen, ballet, dansen of welke sport dan ook), 'hoor' ik gewoon muziek door hun bewegingen.
Ik kan heel goed alleen werken.
Ik heb langdurige vriendschappen.
Ik los graag problemen op.
Ik denk in 3D, ik zie bijvoorbeeld helemaal voor me hoe machines werken.
Ik gebruik graag verhalen om iets uit te leggen.
Ik beïnvloed graag de meningen en acties/keuzes van anderen.
Ik neem makkelijk deel aan een groepsactiviteit dat gecoördineerde beweging vereist zoals dansen en aerobics.
Ik kan op verschillende manieren mijn gevoelens en gedachtes uiten.
Ik maak makkelijk vrienden.
Ik kan in muziek verschillende stijlen en culturen herkennen.
Ik houd van muziek en luister er ook graag naar als ik leer/studeer/lees.
Ik ontdek een nieuwe omgeving vooral door fysiek contact en beweging.
Ik voel goed aan wat de behoeftes van anderen zijn.
Ik hou van 'wat, als' vragen.
Ik ben heel opgeruimd.
Ik hoef niet steeds mensen om me heen.
Ik geloof dat ik in balans ben.
Ik stel graag doelen voor mezelf en wil ze graag halen ook.
Ik neem graag deel aan gezamenlijke inspanningen.
Ik adviseer en coach mensen makkelijk.
Mensen komen makkelijk naar me toe voor raad en advies.
Ik luister en reageer vaak op verschillende soorten geluiden, zoals de menselijke stem, omgevingsgeluiden, geluiden in de natuur en muziek.
Ik ben heel opgeruimd.
Ik maak graag fotoverzamelingen.
Als er geen muziek is, betrap ik me er vaak op dat ik ritme maak met een pen of met mijn voeten.
Ik heb verschillende manieren om te communiceren.
Ik houd van uitjes zoals naar het museum of op kamp gaan.
Ik zie altijd de voor- en nadelen van een situatie.
Ik vertel graag uitgebreid over gebeurtenissen.
Ik ben me heel bewust van al mijn emoties.
Ik heb mensen nodig om mij heen.
Ik hou van spelen met cijfers en het oplossen van wiskundige sommen.
Ik kan heel goed een kamer inrichten of een tafel gezellig dekken.
Ik schrijf graag nieuwsbrieven.
Ik kan goed opschieten met mijn familie (ouders, broer(s) en/of  zus(sen)).
Ik ontwerp graag posters en/of muurschilderingen.
Ik neem makkelijk deel aan een groepsactiviteit dat gecoördineerde beweging vereist zoals dansen en aerobics.
Ik ben goed in hoofdrekenen.