een eerste snapshot

In dit eerste traject ligt de nadruk op het in kaart brengen van je motivatie en onderliggende waarden.