Hoger Onderwijs

Efficiëntere studietijd

Via de baqpaqr methode rusten wij studenten toe met essentiële inzichten en vaardigheden die hen zullen helpen in hun academische en professionele carrière. We gaan graag in gesprek met je over:

  • Studentenwelzijn en veerkracht bevorderen
  • Studieprestaties verbeteren
  • Loopbaanontwikkeling ondersteunen
  • Studentenbetrokkenheid vergroten
  • Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
  • Voorkomen van uitval
  • Betere kijk op de eigen bijdrage na de studie