#4 | Waar ga je heen?

Jouw koers

Je hebt nu al een aardig beeld gekregen van ons concept. Maar uiteindelijk is de (volgende) hamvraag: Waar ga je heen? Dat is een vraag naar je koers.

Jouw plan

Tegen de tijd dat je op onze routes bij die vraag bent gekomen heb je zoveel inspiratie verzameld dat je een plan kan maken. En dat plan gaat over het vertalen van wat jou drijft (je hart) naar je handen. Dan ga je heel concreet bepalen wat jou recht doet. Dat noemen wij de fase van de 3P’s:  ‘wilde plannen‘ maken, potentie en prioriteit bepalen. Dat levert haalbare projecten op om vraag vijf te gaan beantwoorden.